Suora Lähetys Oy

Toimintamme ympäristövaikutus

Suomen Suoramainonta pyrkii omassa toiminnassaan minimoimaan toiminnasta aiheutuvia ympäristöhaittoja. Arkipäivän toiminnassa tämä toteutuu muun muassa:

  • ympäristölakien noudattamisena
  • talousmääriemme jatkuvana päivittämisenä
  • kohdennetulla jakelulla
  • huolellisella jätteiden lajittelulla ja kierrätyksellä
  • kannustamalla taloudelliseen ajotapaan ja myös ajoneuvojen seurantajärjestelmien avulla
  • suorittamalla kuljetukset uusilla vähäpäästöisillä ajoneuvoilla
  • jakeluajojen toteutuksena muulloin kuin ruuhka-aikaan
  • täysillä kuorimilla ajamisena
  • ajokaluston säännöllisillä huolloilla huolto-ohjelman mukaisesti
  • ajoneuvojen määräaikaisilla tarkistuksilla mm. rengaspaineet, nesteet
  • lainsäädännön kehityksen aktiivisena seuraamisena.

Tavallisesti jakelu toteutetaan jalan tai polkupyörällä, jolloin jakelupalvelun välittömät ympäristövaikutukset ovat vähäiset. Jakelutyö siis pikemminkin parantaa työtä tekevien terveyttä ja on näin kansantaloudellisesti hyödyllistä.

 

Oikeat talousmäärät - vähemmän hukkakappaleita

Suorajakeluun kuuluvien talouksien määrä vaihtelee. Uusia asuinalueita valmistuu, kesälomailija laittaa mainoskiellon loman ajaksi ja joululahjan ostaja ottaa kiellon pois – tilanne muuttuu joka päivä. SSM yritykset seuraavat jakeluun kuuluvien talouksien määriä jatkuvasti. Merkittävät muutokset kappalemäärissä ilmoitetaan asiakkaille oikeaa painotilausta varten. Näin vältymme tarpeettomalta jakelutuotteiden painamiselta ja kierrätysjärjestelmän turhalta kuormittamiselta.